juli 20, 2024

AT MY HOME – UW WOONBLOG

Waarom een brandverzekering?

Een brandverzekering is een verzekering die je kan afsluiten voor als er brand uitbreekt in je huis. Een brandverzekering is meestal al onderdeel van een woonverzekering. Vroeger was dat anders. Een brandverzekering is onder een woonverzekering gaan vallen omdat een opstalverzekering en een inboedelverzekering veel meer vergoeden dan alleen de schade die de brand gemaakt heeft. Bijvoorbeeld als je dus daadwerkelijk brand hebt en de brandweer blust de brand, wordt de schade die gemaakt is door het blussen van de brand, ook vergoed. Ook de schade die door rook en/of roet aangericht is, wordt dan vergoed. In eerste instantie was het zo dat de brandverzekering alleen maar de schade vergoedde die door het vuur was aangericht.

Nog meer kosten?

Bij het nemen van een woonverzekering (brandverzekering) moet je niet alleen denken aan de schade die vuur, rook en/of roet of het blussen van de brand kunnen aanrichten. Ook moet je denken aan de kosten die je eventueel zou kunnen hebben nadat de brand is uitgebroken. Stel nou dat je hele huis is afgebrand, dan heb je geen woonruimte meer. Een woonverzekering dekt ook deze kosten. Bij deze kosten moet je denken aan de kosten voor het opruimen van de schade, het opslaan van je spullen en een andere woonruimte (indien je niet meer in het huis kunt wonen).

Het melden van schade

Het is belangrijk dat je, indien er brand uitbreekt in het huis, je zo snel mogelijk dit meldt aan jouw verzekeraar. Vaak wordt er namelijk een schade-expert naar je huis toe gestuurd om te kijken wat nou precies de schade is en hoeveel deze schade waard is (om te laten vergoeden). Als er echt een grote brand uitbreekt in je huis, zorgt de brandweer er meestal al voor dat er zo’n persoon naar je toe komt. Deze persoon regelt meteen dan alle zaken zoals een andere, tijdelijke woonruimte, een opslag voor je spullen en het melden van de schade bij je verzekeraar.