juli 21, 2024

AT MY HOME – UW WOONBLOG

Asbest analyse laten uitvoeren door expert

asbest analyse door expert

asbest analyse door expert

Dit artikel gaat over asbest. Wat is dat. Welke toepassingen heeft het. Wat zijn de effecten voor onze gezondheid en waarom een asbest analyse laten uitvoeren door een expert dus zin heeft. We beperken ons hier tot het gebruik van asbest in woningen. Je kan een asbest analyse eenvoudig laten uitvoeren door een expert van flamantanalyse.be.

Wat is asbest

Ze verzamelnaam asbest betreft diverse silicaatmineralen, die in de natuur voorkomen. Ze hebben een vezelstructuur. Op basis van de structuur, samenstelling en vorm maken we onderscheid tussen twee groepen: de amfibool- en de serpentijngroep. De amfiboolgroep bestaat uit groen, bruin, grijs, blauw en geel asbest. De meest bekende representant van de serpentijngroep is het witte asbest. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen niet-hechtgebonden en hechtgebonden. In het laatste geval zitten de asbestvezels stevig vast in het bindmiddel. Zonder beschadiging is de afgifte van vezels gering. Dat is anders bij niet-hechtgebonden asbest. Daarvan komen de vezels gemakkelijk vrij en is dan ook het meest gevaarlijk.

Toepassing van asbest

Al in de oudheid was het brandwerende karakter van asbest bekend. Het gebruik ervan is zeer breed. Zoals we in de eerste paragraaf aangaven, beperken we ons hier echter tot het gebruik van asbest in woningen. Tot 1994 werd het materiaal veel gebruikt in gebouwen. Asbest werd in alle ruimtes van de woning toegepast. Met name na de Tweede Wereldoorlog. Op 1 juli 1993 werd het verboden om asbest te verkopen en beroepsmatig te gebruiken. Als je woning dus na 1993 is gebouwd, dan is de kans op het tegenkomen van asbest gering.

testen op asbest
Laat je huis testen op asbest

Gezondheidsrisico’s

Asbest wordt een gevaar voor onze gezondheid, als vezels vrijkomen. Die kunnen worden ingeademd en komen dan tot in de kleine luchtwegen en ook de longblaasjes. Kleine vezels wordt in de zogenoemde opruimcellen opgenomen. De grotere vezels komen in de weefsels en kunnen ook via de lymfebanen terechtkomen in ver verwijderde plekken van de kleine luchtwegen. Asbest kan de volgende aandoeningen veroorzaken:

  • longkanker
  • asbestose
  • mesothelioom
  • fibrose
  • pleuraverdikking
  • asbestpleuritis

Van de meeste asbestziekten komen de symptomen pas na tientallen jaren naar voren. Ze zijn zeer moeilijk of niet te genezen.

Asbestonderzoek

Zeker als je woning voor 1 juli 1993 is gebouwd, is het zinvol om een asbestanalyse daarvan uit te (laten) voeren. Een optie is een asbest controle pakket te kopen en het zelf te doen. Een betere optie is een asbest analyse laten uitvoeren door een expert.